Декларация за поверителност

Дата на влизане в сила: Декември 1, 2021

Еко Статикс Глобъл ООД (“Еко статика“, “ние“, “нашата“, “нас“) се ангажира да изпълнява отговорностите ни съгласно Общия регламент на Европейския съюз относно защитата на данните, а Общият регламент на Обединеното кралство относно защитата на данните (общоОРЗД“) във връзка със събирането, запазването, използването и друга обработка на лични данни, получени чрез нашия уебсайт, ecostatics.com (“the “Сайт“) и чрез офлайн взаимодействия като относно телефон.

Настоящото Известие за поверителност се отнася само за действията на Eco Statics по отношение на Сайта. Victory Innovations Co., нашата компания майка, действа като “администратор” на тези лични данни за целите на ОРЗД.

ЛИЧНИ ДАННИ, които събираме

Личните данни, събрани чрез Сайта, могат да включват:

 • Данни за връзка. Може да ни предоставите вашите идентификатори и данни за контакт, като например вашето име, телефонен номер, пощенски адрес, имейл адрес и фирмена принадлежност. Може да ни предоставите тази информация, когато се свържете с нас чрез Сайта, извършвате покупки на Сайта или подавате гаранционна претенция.
 • Информация за профила. Може да предоставите вашето име, имейл адрес и парола, за да създадете акаунт в Сайта, който ще ви позволи достъп до конкретно съдържание. Когато сте влезли в профила си, можете да коригирате предпочитанията си за информация за плащането и да преглеждате информация за профила като хронологията на поръчките си.
 • Информация за плащане. Когато извършвате покупки в Сайта, може да ни предоставите информацията за вашата платежна карта и вашите адреси за фактуриране и пощенски услуги.
 • Информация за устройството. Може да получим информация за устройства, които осъществяват достъп до нашия Сайт, включително уникален идентификатор на устройство, IP адрес, тип устройство, операционна система, настройки на устройството и данни за грешки.
 • Информация за местоположението. Сайтът може също така да използва GPS (глобални системи за позициониране) софтуер, гео-филтриране и други технологии, осведомени за местоположението, за да ви локализира (понякога именно). Възможно е да можете да превключвате върху или изключвате технологиите за местоположение с помощта на вашия интернет браузър (напр. Google Chrome). Ако забраните технологиите за местоположение, може да не можете да използвате определени функции на Сайта.
 • Друга информация, която предоставяте. Можете да изберете да ни предоставите други лични данни, например в имейл и други съобщения, които ни изпращате.

Вашето предоставяне на лични данни се изисква, за да може да предоставяме определени продукти и услуги. В някои случаи, ако не успеете да предоставите такива лични данни, е възможно да нямате достъп и да използвате нашите продукти и услуги.

КАК И ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ Вашите лични данни

Нашата обработка на Вашите лични данни се извършва под следните правни основания:

 • Обработката е необходима за нас, за да изпълним договор, за да Ви предоставим продукти и услуги. Това е от значение, когато:
  • Вие правите покупка от нас
 • Ние имаме законово задължение да обработваме Вашите лични данни, като например да спазваме приложимото данъчно право и други правителствени разпоредби или да отговорим на съдебна заповед или обвързващо искане за правоприлагане.
 • Имаме законен интерес да осъществяваме обработката дейност. По-специално имаме законен интерес към следните случаи:
  • Да анализира и подобри безопасността и сигурността на Сайта, включително чрез прилагане и повишаване на мерките за сигурност и предпазните мерки за защита от измами, спам и злоупотреби
 • Вие сте дали съгласие за обработването на личните Ви данни. Когато се съгласете, можете да промените решението си и да оттеглите съгласието си по всяко време.
КАК МОЖЕМ да споделяме Вашите лични данни

Ние можем да споделяме Вашите лични данни:

 • С нашите партньори, дъщерни дружества, филиали или доставчици, когато е разумно необходимо или желателно, като например да помогне за предоставянето на продукти и услуги на Вас или да анализира и подобри Сайта.
 • С нашия персонал, агенти, доставчици, консултанти и други доставчици на услуги, които изпълняват функции от наше име. Например, може да използваме трети страни, за да ни помогнат да предоставяме поддръжка на клиенти, да управляваме рекламите си на други платформи и да изпращаме маркетингови и други комуникации.
 • Да спазва приложимото право или да защитава правата и интересите. Например, ние можем да разкрием Вашите лични данни, ако определим, че такова разкриване е разумно необходимо, за да се съобразим със закона, да защитим нашите или други права, собственост или интереси, или да предотвратим измами или злоупотреби.
 • В случай, че продадем или прехвърлим всички или част от нашите бизнес активи (напр., по-нататък към сливане, реорганизация, ликвидация или друга бизнес сделка), включително преговори за такива сделки. Забележка можем да продаваме или прехвърляме всяка информация, която получаваме чрез Сайта във връзка с всяко съвместно предприятие, партньорство, сливане или друго сътрудничество с друга организация.
КАК поддържаме личните Ви данни защитени

Ние поддържаме подходящи технически и организационни гаранции, предназначени да помогнат за защитата на личните данни от неразрешено разкриване или достъп, и случайно или незаконно унищожаване, загуба или промяна. Въпреки че използваме разумни усилия за опазване на личните данни, ние не можем да гарантираме сигурността на вашата информация, предавана чрез интернет.

Ако подозирате каквато и да е злоупотреба с, или неупълномощен достъп, до личните Ви данни, моля, уведомете ни незабавно, като се свържете с нас чрез имейл на [email protected] .

КОЛКО ДЪЛГО ЗАПАЗВАМЕ Вашите лични данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за не по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнението на нашите задължения или за постигане на целите, за които е събрана информацията, или както може да бъде разрешено съгласно приложимото право. За да определим подходящия период на съхранение, ще разгледаме размера, естеството и чувствителността на данните; потенциалния риск от вреда от неразрешено използване или разкриване на данните; целите, за които обработваме данните и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства; и приложимите правни изисквания. Освен ако не се изисква друго от приложимото право, в края на периода на съхранение ще премахнем личните данни от нашите системи и записи или ще предприемем подходящи стъпки за правилното му анонимност.

Вашите права и избори

ОРЗД предоставя на субектите на данни определени права по отношение на личните им данни. При спазване на определени условия можете да поискате от нас да предприемем следните действия във връзка с Вашите лични данни:

 • Да Ви предоставим информация за обработването от наша страна на личните Ви данни и да Ви дадем достъп до Вашите лични данни
 • Актуализиране или коригиране на неточности в личните Ви данни
 • Изтриване на личните ви данни
 • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни
 • Прехвърляне на машинно четимо копие на Вашите лични данни на Вас или на трето лице по Ваш избор
 • Възразявайте срещу обработването от наша страна на личните Ви данни за целите на директния маркетинг
 • Възразявайте срещу разчитането на законните ни интереси като основа за обработване на Вашите лични данни

Можете да упражните някои от тези права и избори чрез функции на Сайта; например можете да актуализирате или коригирате данните си за контакт чрез настройките на профила си. Освен това можете да подадете тези заявки по имейл до [email protected] . Можем да поискаме конкретна информация от Вас, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви преди обработката на вашето искане. Приложимото право може да изисква или да ни разрешава да откажем вашето искане. Ако откажем искането ви, ще ви кажем защо, при спазване на законови ограничения. Ако желаете да подадете жалба относно използването от наша страна на Вашите лични данни или нашия отговор на Вашето искане относно Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на [email protected] ; също така имате право да подадете жалба до регулатора за защита на данните във вашата юрисдикция. Ако се намирате в ЕИП, можете да намерите информация за вашия регулатор за защита на данните тук. Ако се намирате в Обединеното кралство, можете да подадете жалба до Службата на комисаря по информацията тук.

Връзки към други уебсайтове

Сайтът може да съдържа връзки към, или функции, улеснени от, други уеб сайтове. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност, рекламата, продуктите или съдържанието на уебсайтове или онлайн услуги, които не контролираме. Моля, имайте предвид, че други онлайн услуги имат свои собствени правила за поверителност и ние не носим отговорност или носим отговорност за тези правила.

КАК използваме проследяващите технологии

Може да използваме онлайн инструменти за идентификация–като “бисквитки” или подобни технологии за проследяване —в съответствие с приложимото законодателство и изисквания. Бисквитките са малки текстови файлове, поставени на вашето устройство, когато посещавате уебсайт. Бисквитките съхраняват информация, която се изпраща обратно на нашите сървъри или тези на трети страни. Както е описано по-подробно по-долу, използваме такива технологии, за да:

 • Разпознаване на нови или минали потребители
 • Интегриране с уебсайтове на социални медии на трети страни
 • Обслужвайте Ви с рекламиране въз основа на интереси или целева реклама
 • Наблюдавайте поведението си и дейностите си по сърфиране във времето в няколко уебсайта или други платформи
 • Подобряване на Сайта и за по-добро разбиране на използването на Сайта от Ваша страна

Различни видове бисквитки могат да се използват за конкретни цели, например:

 • Необходими са “бисквитки”, за да се даде възможност за основна функционалност като удостоверяване на потребителя и защита.
 • Функционалните “бисквитки” и “бисквитките” от трети страни могат да се използват за запазване на предпочитанията на потребителите (като поддържане на съдържанието на кошница за пазаруване) или да се даде възможност на определени части от Сайта да работят правилно.
 • Бисквитките в Google Анализ може да събират информация за начина, по който посетителите използват Сайта (включително кои потребители на съдържание и продукти разглеждат най-често) и ефективността на рекламата на трети страни.
 • Рекламните бисквитки съдействат при доставянето на реклами на съответните аудитории. Това може да включва например поставяне на реклами в горната част на резултатите от търсенето.

Бисквитките са или “сесийни” бисквитки, които се изтриват, когато прекратите сесията на браузъра си, или постоянни бисквитки, които остават, докато не ги изтриете, или партията, която е сервирала бисквитката, я премахва.

Преди бисквитките да бъдат поставени на вашия компютър, ще Ви бъде представена лента със съобщения, която иска вашето съгласие, и ще Ви позволи да посочите предпочитанията си по отношение на бисквитките. Възможно е да можете да използвате настройките на устройството или браузъра си, за да деактивирате Бисквитките. Например, може да зададете настройките на браузъра си или да получавате нашите бисквитки, или да използвате нашия Сайт без функционалност за бисквитки. Моля, имайте предвид, че ако ограничите използването на определени видове бисквитки, някои функции на Сайта може да са недостъпни и може да не успеем да Ви представим лично съобразено съдържание.

Можем да свържем информацията, събрана чрез технологии за проследяване, с друга информация, която събираме от Вас съгласно настоящото Известие за поверителност. По същия начин третите страни, които обслужват технологии за проследяване на нашия Сайт, могат да свържат лични данни, които събираме от Вас, с друга информация, която събират.

Възможно е също така да използваме определени услуги за уеб анализ на трети страни, включително Google Analytics и Потребителска аудитория във Facebook, за да ни помогнат да разберем и анализираме как посетителите използват Сайта и да показват реклами от наше име в целия Интернет. Ние и доставчици от трети страни може да използваме “бисквитки” на първи страни или други идентификатори от първа страна, както и “бисквитки” на трети страни или други идентификатори на трети страни за проследяване на демографските данни, за динамичен ремаркетинг и рекламиране въз основа на интереси, както и за подобряване на практическата работа на потребителите.

За повече информация относно начина, по който Google Analytics използва данните, събрани чрез Сайта, посетете: google.com/policies/privacy/partners/. За да се откажете от бисквитките на Google Анализ, посетете: google.com/settings/ads и tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Можете да се откажете от Потребителската аудитория на Facebook, като влезете в профила си във Facebook и промените настройките си за поверителност или реклама, както според инструкциите за отказване на Facebook. Също така може да използвате настройките на профила си във Facebook, за да отмените връзка с профила си във Facebook от Сайтовете.

За повече информация относно използването от наша страна на проследяващите технологии и бисквитки се свържете с нас на [email protected] .

Лични данни Трансфери

Можем да предаваме лични данни извън ЕИП и Обединеното кралство, като използваме одобрени механизми за предаване на данни, като например стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия или Службата на комисаря по информацията, които налагат задължения за защита на данните на страните по прехвърлянето. За допълнителна информация относно конкретния механизъм, използван за прехвърляне на Вашите лични данни, моля свържете се с нас на [email protected] .

Промени в това известие за поверителност

Eco Statics си запазва правото да променя настоящото Известие за поверителност, както можем да считаме за необходимо от време на време или както може да се изисква от закона. Ще посочим промени, включително съществени промени в Известието за поверителност, като актуализираме “Ефективната дата” в горната част на тази страница. Продължаващото използване на този Сайт след актуализирането на настоящото Известие за поверителност ще представлява приемането от Ваша страна на промените.

Свържете се с нас

За въпроси относно настоящото Известие за поверителност можете да се свържете с нас на [email protected] или по пощата на адрес:
Еко Статикс Глобъл ООД
Суит 210
Зала Уест Ретфорд
Ректорски път
Ретфорд
DN22 7AY
Обединено кралство

Shopping Cart