Certificeringer

Certifications

Below is a listing and brief description of Eco Statics certifications.

Kommissionen

Europa-Kommissionen beskriver CE-certificeringsmærket som et “pas”, der giver producenterne mulighed for frit at sende industriprodukter inden for EU’s indre marked. CE-mærket attesterer, at produkterne har opfyldt EU’s sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav, der sikrer forbrugernes og arbejdspladsens sikkerhed. Alle producenter i EU og udlandet skal anbringe CE-mærket på de produkter, der er omfattet af direktiverne efter den nye metode, for at kunne markedsføre deres produkter i Europa. Når et produkt modtager CE-mærket, kan det markedsføres i hele EU uden yderligere produktændringer.

De fleste produkter, der er omfattet af direktiver efter den nye metode, kan certificeres selv af fabrikanten og kræver ikke indgriben fra et EU-godkendt uafhængigt test/certificeringsselskab (bemyndiget organ). For at certificere sig selv skal fabrikanten vurdere, om produkterne er i overensstemmelse med de gældende direktiver og standarder. Selv om brugen af harmoniserede EU-standarder i teorien er frivillig, er brugen af europæiske standarder i praksis den bedste måde at opfylde ce-kravene i CE-markdirektiverne på. Det skyldes, at standarderne indeholder specifikke retningslinjer og test for at opfylde sikkerhedskravene, mens direktiverne generelt ikke opfylder kravene.

BEGRÆNSNING AF FARLIGE STOFFER

RoHS, også kendt som Blyfri, står for begrænsning af farlige stoffer. RoHS, også kendt som direktiv 2002/95/EF, stammer fra DEN Europæiske Union og begrænser brugen af seks farlige materialer, der findes i elektriske og elektroniske produkter. Alle relevante produkter på EU-markedet efter den 1. RoHS påvirker hele elektronikindustrien og mange elektriske produkter.

Definitionen af og formålet med RoHS-direktivet er ganske enkel. RoHS-direktivet har til formål at begrænse visse farlige stoffer, der almindeligvis anvendes i elektronisk og elektronisk udstyr. Enhver RoHS-kompatibel komponent testes for tilstedeværelsen af bly (Pb), cadmium (cd), kviksølv (Hg), hexavalent krom (Hex-Cr), polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenyletherer (PBDE). For cadmium og hexavalent krom skal der være mindre end 0,01 vægtprocent af stoffet ved råvarehomogene materialer. For bly, PBB og PBDE må der ikke være mere end 0,1% af materialet, når det beregnes efter vægt ved rå homogene materialer. Enhver RoHS-komponent, der opfylder kravene, skal have 100 ppm eller mindre kviksølv, og kviksølvet må ikke forsætligt være tilsat komponenten. I EU er noget militært og medicinsk udstyr undtaget fra RoHS’s overholdelse.

EDISON-TESTLABORATORIER

ETL, Edison Testing Laboratories, Listed Mark er bevis for produktoverholdelse (elektriske, gas og andre sikkerhedsstandarder) til nordamerikanske sikkerhedsstandarder. Myndigheder, der har jurisdiktion (AHJ’s) i 50 stater og Canada og detailhandlere acceptere ETL Listed Mark som bevis for produktsikkerhed. Producenterne vælger ETL-certificering, fordi det giver dem en konkurrencemæssig fordel på markedet. I dag er ETL Listed Mark featured på millioner af produkter, der sælges af store detailhandlere. Produktet med ETL ekstrakt omdanne Listed Mark fra certificeret af ITS. Dette certificeringsmærke angiver, at produktet er blevet testet til og har opfyldt minimumskravene i en bredt anerkendt amerikansk produktsikkerhedsstandard, at produktionsstedet er blevet revideret, og at ansøgeren har accepteret et program med periodiske fabriksopfølgende inspektioner for at kontrollere den fortsatte ydeevne.

CANADISKE STANDARDER ASSOCIATION

CSA certificering CSA Group har den største emneområde anerkendelse af SDOs akkrediteret af Standards Council of Canada (SCC), en organisation, der koordinerer Canadas National Standards System. Vi opretholder vores akkreditering ved at udvikle konsensusstandarder, der overholder de krav, der er fastsat af SCC.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Federal Communications Commission (FCC) er et uafhængigt amerikansk regeringsorgan, der er direkte ansvarligt over for Kongressen. FCC blev oprettet ved Communications Act af 1934 og har til opgave at regulere mellemstatlige og internationale kommunikation via radio, tv, wire, satellit og kabel. FCC’s jurisdiktion dækker de 50 stater, District of Columbia, og amerikanske besiddelser.

Alle enheder, der kører med en clockhastighed på 9 kHz, skal teste deres produkt til den relevante FCC-kode.

Indkøbskurv