אחריות

כל מרסס הסטטיקה האקולוגית כולל שחזור של 12 חודשים ליצרן.
אם יש לך פגם עם מרסס הנוכחי שלך עיין בסעיף פתרון בעיות או בבקשה להשלים את הטופס להלן כדי לארגן החלפת אחריות.

Shopping Cart