Certificeringen

Certifications

Below is a listing and brief description of Eco Statics certifications.

EUROPESE COMMISSIE

De Europese Commissie beschrijft het CE-keurmerk als een “paspoort” waarmee fabrikanten vrij kunnen circuleren van industriële producten binnen de interne markt van de EU. Het CE-keurmerk verklaart dat de producten voldoen aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu die de veiligheid van de consument en het werk waarborgen. Alle fabrikanten in de EU en in het buitenland moeten de CE-markering aanbrengen op producten die onder de richtlijnen “Nieuwe aanpak” vallen om hun producten in Europa op de markt te brengen. Zodra een product de CE-markering ontvangt, kan het in de hele EU op de markt worden gebracht zonder verdere productwijzigingen te ondergaan.

De meeste producten die onder de nieuwe richtlijnen vallen, kunnen zelfgecertificeerd zijn door de fabrikant en vereisen niet de tussenkomst van een door de EU geautoriseerde onafhankelijke test-/certificerende onderneming (aangemelde instantie). Om zelf te certificeren, moet de fabrikant de overeenstemming van de producten met de toepasselijke richtlijnen en normen beoordelen. Hoewel het gebruik van geharmoniseerde EU-normen in theorie vrijwillig is, is het gebruik van Europese normen in de praktijk de beste manier om te voldoen aan de ce-eisen van de CE-markeringsrichtlijnen. Dit komt omdat de normen specifieke richtlijnen en tests bieden om aan de veiligheidseisen te voldoen, terwijl de richtlijnen, algemeen van aard, dat niet doen.

BEPERKING VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

RoHS, ook bekend als Lead-Free, staat voor Beperking van gevaarlijke stoffen. RoHS, ook wel bekend als Richtlijn 2002/95/EG, is van oorsprong uit de Europese Unie en beperkt het gebruik van zes gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten. Alle toepasselijke producten op de EU-markt na 1 juli 2006 moeten aan de RoHS-naleving voldoen. RoHS heeft invloed op de gehele elektronica-industrie en vele elektrische producten ook.

De definitie en het doel van de RoHS-richtlijn zijn vrij eenvoudig. De RoHS-richtlijn heeft tot doel bepaalde gevaarlijke stoffen die vaak in elektronische en elektronische apparatuur worden gebruikt, te beperken. Elk RoHS-conform onderdeel wordt getest op de aanwezigheid van lood (Pb), Cadmium (Cd), Kwik (Hg), Zeswaardig chroom (Hex-Cr), Polybroombifenylen (PBB) en Polybrominated difenylhers (PBDE). Voor cadmium en zeswaardig chroom moet op het niveau van de grondstoffenhomogene materialen minder dan 0,01% van de stof in gewicht zijn. Voor Lood, PBB en PBDE mag er niet meer dan 0,1% van het materiaal zijn, berekend op basis van het gewicht bij grondstoffen homogene materialen. Elk rohs-conform onderdeel moet 100 ppm of minder kwik hebben en het kwik mag niet opzettelijk aan het bestanddeel zijn toegevoegd. In de EU zijn sommige militaire en medische apparatuur vrijgesteld van de naleving van RoHS.

EDISON-TESTLABORATORIA

De ETL, Edison Testing Laboratories, Listed Mark is proof of product compliance (electrical, gas and other safety standards) to North American safety standards. Autoriteiten die jurisdictie (AHJ’s) in 50 staten en Canada en retailers accepteren de ETL Beursgenoteerde Merk als bewijs van productveiligheid. Fabrikanten kiezen voor ETL-certificering omdat het hen een concurrentievoordeel geeft op de markt. Vandaag, de ETL Beursgenoteerde Mark is te zien op miljoenen producten verkocht door grote retailers. Het product met ETL extract transformeren Beursgenoteerd eerteken van gecertificeerd door ITS. Dit certificeringsmerk geeft aan dat het product is getest en voldoet aan de minimumeisen van een algemeen erkende Amerikaanse productveiligheidsnorm, dat de productielocatie is gecontroleerd en dat de aanvrager heeft ingestemd met een programma van periodieke vervolginspecties om de voortgezette prestaties te verifiëren.

CANADESE NORMEN VERENIGING

CSA-certificering CSA Group heeft de grootste erkenning van het onderwerp gebied van de SDO’s geaccrediteerd door de Standards Council of Canada (SCC), een organisatie die canada’s National Standards System coördineert. We behouden onze accreditatie door consensusnormen te ontwikkelen die voldoen aan de vereisten die door het SCC zijn vastgesteld.

FEDERALE COMMUNICATIECOMMISSIE

De Federal Communications Commission (FCC) is een onafhankelijke Amerikaanse overheidsinstantie die rechtstreeks verantwoordelijk is voor het Congres. De FCC werd opgericht door de Communications Act van 1934 en is belast met het reguleren van interstatelijke en internationale communicatie via radio, televisie, draad, satelliet en kabel. De FCC’s jurisdictie heeft betrekking op de 50 staten, het District of Columbia, en de Amerikaanse bezittingen.

Alle apparaten die werken met een kloksnelheid van 9 kHz zijn nodig om hun product te testen volgens de juiste FCC-code.

Winkelwagen