Sertifiseringer

Certifications

Below is a listing and brief description of Eco Statics certifications.

Europakommisjonen

EU-kommisjonen beskriver CE-sertifiseringsmerket som et “pass” som gjør det mulig for produsenter å sirkulere industrielle produkter fritt innenfor det indre markedet i EU. CE-merket bekrefter at produktene har oppfylt EUs helse-, sikkerhets- og miljøkrav som sikrer forbruker- og arbeidsplasssikkerhet. Alle produsenter i EU og utlandet må feste CE-merket til de produktene som dekkes av “New Approach”-direktivene for å markedsføre sine produkter i Europa. Når et produkt mottar CE-merket, kan det markedsføres over hele EU uten å gjennomgå ytterligere produktmodifikasjon.

De fleste produkter som omfattes av nye tilnærmingsdirektiver kan være selvsertifisert av produsenten og krever ikke inngripen av et EU-autorisert uavhengig test-/sertifiserende selskap (varslet organ). For å selv sertifisere, må produsenten vurdere samsvar med produktene i gjeldende direktiver og standarder. Selv om bruken av EU-harmoniserte standarder er frivillig i teorien, er bruk av europeiske standarder i praksis den beste måten å oppfylle ce-kravene i CE-merkedirektivene. Dette er fordi standardene tilbyr spesifikke retningslinjer og tester for å møte sikkerhetskrav, mens direktivene, generelt i naturen, ikke gjør det.

BEGRENSNING AV FARLIGE STOFFER

RoHS, også kjent som Lead-Free, står for begrensning av farlige stoffer. RoHS, også kjent som direktiv 2002/95/EF, oppsto i EU og begrenser bruken av seks farlige materialer som finnes i elektriske og elektroniske produkter. Alle gjeldende produkter i EU-markedet etter 1. RoHS påvirker hele elektronikkindustrien og mange elektriske produkter også.

Definisjonen og målet med RoHS-direktivet er ganske enkelt. RoHS-direktivet har som mål å begrense visse farlige stoffer som vanligvis brukes i elektronisk og elektronisk utstyr. Enhver RoHS-kompatibel komponent er testet for tilstedeværelse av bly (Pb), kadmium (cd), kvikksølv (Hg), heksavalekrom (Hex-Cr), polybrominerte bifenyler (PBB) og polybrominerte difenyler (PBDE). For kadmium og heksavatent krom må det være mindre enn 0,01% av stoffet etter vekt på rå homogent materialnivå. For Bly, PBB og PBDE må det ikke være mer enn 0,1% av materialet, når det beregnes etter vekt på rå homogene materialer. Enhver RoHS-kompatibel komponent må ha 100 ppm eller mindre kvikksølv og kvikksølv må ikke ha blitt med vilje lagt til komponenten. I EU er noe militært og medisinsk utstyr unntatt fra RoHS-samsvar.

EDISON TESTING LABORATORIER

ETL, Edison Testing Laboratories, Listed er bevis på produktsamsvar (elektrisk, gass og andre sikkerhetsstandarder) til nordamerikanske sikkerhetsstandarder. Myndigheter som har jurisdiksjon (AHJ’s) i 50 stater og Canada og forhandlere aksepterer ETL Listed som bevis på produktsikkerhet. Produsenter velger ETL-sertifisering fordi det gir dem et konkurransefortrinn i markedet. I dag er ETL Listed omtalt på millioner av produkter som selges av store forhandlere. Produktet med ETL ekstrakt forvandlet Oppført fra sertifisert av ITS. Dette sertifiseringsmerket indikerer at produktet er testet til og har oppfylt minimumskravene til en anerkjent amerikansk produktsikkerhetsstandard, at produksjonsstedet er revidert, og at søkeren har avtalt et program med periodiske fabrikkoppfavn- inspeksjoner for å verifisere fortsatt ytelse.

KANADISKE STANDARDER ASSOCIATION

CSA-sertifisering CSA Group har den største fagområdet anerkjennelse av SDOer akkreditert av Standards Council of Canada (SCC), en organisasjon som koordinerer Canadas National Standards System. Vi opprettholder vår akkreditering ved å utvikle konsensusstandarder som overholder kravene fastsatt av SCC.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Federal Communications Commission (FCC) er et uavhengig amerikansk regjeringsorgan som er direkte ansvarlig for Kongressen. FCC ble etablert av Communications Act av 1934 og er anklaget for å regulere interstate og internasjonal kommunikasjon via radio, fjernsyn, wire, satellitt og kabel. FCCs jurisdiksjon dekker de 50 statene, District of Columbia og amerikanske eiendeler.

Alle enheter som opererer med en klokkehastighet på 9 kHz er nødvendig for å teste produktet til riktig FCC-kode.

Handlekurv