Sertifikalar

Certifications

Below is a listing and brief description of Eco Statics certifications.

AVRUPA KOMISYONU

Avrupa Komisyonu CE belgelendirme işaretini, üreticilerin sanayi ürünlerini AB iç pazarında serbestçe dolaşıma sataşmasına olanak sağlayan bir “pasaport” olarak tanımlıyor. CE işareti, ürünlerin tüketici ve işyeri güvenliğini sağlayan AB sağlık, güvenlik ve çevre gerekliliklerini karşıladığını onaylamaktadır. Ab’deki ve yurtdışındaki tüm üreticiler, ürünlerini Avrupa’da pazarlamak için “Yeni Yaklaşım” direktifleri kapsamındaki ürünlere CE işareti yapıştırmalıdır. Bir ürün CE işaretini aldıktan sonra, daha fazla ürün değişikliğine tabi olmadan AB genelinde pazarlanabilir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki ürünlerin çoğu üretici tarafından kendi kendine sertifikalandırılabilir ve AB yetkili bağımsız bir test/belgelendirme şirketinin (onaylanmış kuruluş) müdahalesini gerektirmez. Kendi kendini belgelendirmek için, üretici ürünlerin ilgili direktif ve standartlara uygunluğunu değerlendirmelidir. AB uyumlu standartlarının kullanımı teoride gönüllü olmakla birlikte, pratikte Avrupa standartlarının kullanımı CE işareti direktiflerinin CE gereksinimlerini karşılamanın en iyi yoludur. Bunun nedeni, standartların güvenlik gereksinimlerini karşılamak için özel yönergeler ve testler sunması, direktiflerin ise genel olarak, sunamamasıdır.

TEHLIKELI MADDELERIN SıNıRLANDıRıLMASı

Kurşunsuz olarak da bilinen RoHS, Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması anlamına gelir. Direktif 2002/95/EC olarak da bilinen RoHS, Avrupa Birliği kaynaklıdır ve elektrikli ve elektronik ürünlerde bulunan altı tehlikeli maddenin kullanımını kısıtlar. 1 Temmuz 2006 tarihinden sonra AB pazarında geçerli olan tüm ürünler RoHS uyumluluğunu geçmelidir. RoHS tüm elektronik endüstrisini ve birçok elektrik ürünlerini de etkiler.

RoHS direktifinin tanımı ve amacı oldukça basittir. RoHS direktifi, elektronik ve elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılan bazı tehlikeli maddeleri kısıtlamayı amaçlamaktadır. RoHS uyumlu herhangi bir bileşen Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Cıva (Hg), Heksavalen krom (Hex-Cr), Polibromlu bifeniller (PBB) ve Polibromlu difenil ethers (PBDE) varlığı için test edilmiştir. Kadmiyum ve Heksavar kromiçin ham homojen maddeler düzeyinde ağırlığına göre maddenin %0.01’den az olmalıdır. Kurşun, PBB ve PBDE için ham homojen malzemelerdeki ağırlıkla hesaplandığında malzemenin en fazla %0,1’i olmalıdır. RoHS uyumlu herhangi bir bileşenin pp100 veya daha az cıvası olmalıdır ve cıva kasıtlı olarak bileşene eklenmemiş olmalıdır. AB’de, bazı askeri ve tıbbi cihazlar RoHS uyumundan muaftır.

EDISON TEST LABORATUVARLARI

ETL, Edison Test Laboratuvarları, Listelenen Mark, Kuzey Amerika güvenlik standartlarına ürün uygunluğunun (elektrik, gaz ve diğer güvenlik standartları) kanıtıdır. 50 eyalette ve Kanada’da Yargı Yetkisine Sahip (AHJ’ler) olan yetkililer ve perakendeciler, ETL Listelenen İşaretini ürün güvenliğinin kanıtı olarak kabul eder. Üreticiler ETL sertifikasını seçiyorlar çünkü bu onlara pazarda rekabet avantajı sağlıyor. Bugün, ETL Listelenen İşareti büyük perakendeciler tarafından satılan milyonlarca ürün üzerinde yer almaktadır. ETL ekstresi ile ürün ITS tarafından onaylı Listed Mark dönüştürmek. Bu belgelendirme işareti, ürünün yaygın olarak tanınan bir ABD ürün güvenlik standardının minimum gereksinimlerini karşıladığını, üretim sahasının denetlendiğini ve başvuru sahibinin sürekli performansı doğrulamak için periyodik fabrika takip denetimleri programını kabul ettiğini gösterir.

KANADA STANDARTLAR DERNEĞİ

CSA belgelendirmeca grubu, Kanada Ulusal Standartlar Sistemi’ni koordine eden bir kuruluş olan Kanada Standartlar Konseyi (SCC) tarafından akredite edilmiş SDO’ların en büyük konu alanı tanıma alanına sahiptir. SCC tarafından belirlenen gerekliliklere uygun konsensüs standartları geliştirerek akreditasyonumuzu sürdürüyoruz.

FEDERAL İletİşİm KOMİsYONU

Federal İletişim Komisyonu (FCC), Kongre’ye doğrudan karşı sorumlu bağımsız bir Devlet Kurumudur. FCC 1934’te İletişim Yasası ile kurulmuştur ve radyo, televizyon, tel, uydu ve kablo ile eyaletler arası ve uluslararası iletişimi düzenlemekle görevlidir. FCC’nin yetki alanı 50 eyaleti, Columbia Bölgesi’ni ve ABD’deki mülkleri kapsamaktadır.

Saat hızı 9 kHz olan tüm cihazların ürünlerini uygun FCC Kodu’na göre test etmeleri gerekir.

Shopping Cart